Inkomstdeklaration för företag

Likt den obligatoriska årsredovisningen som lämnas till Bolagsverket så ska också varje bolag lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. En inkomstdeklaration för aktiebolag och för enskilt företag måste deklareras i en inkomstdeklaration.

Därför ska du lämna en inkomstdeklaration

Du som äger ett företag ska likt en privatperson redovisa verksamhetens resultat. Inkomstdeklarationen är en av de viktigaste blanketter du lämnar in, då den visar vilken skatt din verksamhet ska betala och hur mycket skatt du eventuellt kan få utbetald. Sverige har komplexa skatteregler och olika blanketter gäller för olika bolagsformer. Det finns fyra olika deklarationstidpunkter under ett år och beroende på vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i och vilket räkenskapsår du har bestämmer vilken tidpunkt som gäller för dig. En felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för företaget. Det är därför en god idé att ta hjälp för att allt ska bli rätt från början. Vi hjälper dig naturligtvis med att deklarera för företaget, och de flesta kan vi göra i Skatteverkets e-tjänst som deklarationsombud.

De personer som äger aktiebolag ska även bifogar blankett K10 till sin privata deklaration. I den uppger man vilket aktieinnehav man har, deklarerar utdelning och försäljningar. Detta gör vi också åt Dig om det behövs.