Ombildning av företagsform

Under de senaste åren har det varit ett antal företagare som ombildat sina enskilda firmor till aktiebolag. Vi hjälper dig att följa upp vilka faktorer som är viktiga vid dessa funderingar. Hur ser ekonomin ut? avtal? branschen?.

När du sedan bestämt dig så tar vi fram underlagen som behövs och hjälper till med avregistrering och upplysningar vid övergången till den nya företagsformen som oftast är till aktiebolag.

Men det kan även vara så att man i slutet av sitt företagande väljer att ombilda till enskild firma, iså fall fixar vi naturligtvis även det.