Uppdragsavtal

Genom vårt uppdragsavtal kommer vi överens med dig som kund vilka tjänster vi ska utföra. Vi dokumenterar även när och hur materialet ska levereras, vem som ansvarar för vad och till vilka rapporter ska skickas.

 

I övrigt följer vi Allmänna villkor SRF 2010, som kan läsas på länken här:

http://www.srfkonsult.se/wp-content/uploads/2015/09/allmanna-villkor-srf-2010-svenska.pdf