Vår historia och vår vision

Ekonomi Roslagen bildades 2010 som ett gemensamt bolag för att utveckla samarbete mellan oss fristående konsulter som bestämt oss för att jobba ihop.  Vi kommer från olika branscher, där vi arbetat med olika ekonomifunktioner, där några av oss valt att starta eget företag. Några har tidigare även arbetat på revisionsbyrå, som controller på större bolag, drivit eget företag sedan tidigare och vi har även ett flertal entreprenörer i närkretsen.

Under dessa år har byrån utvecklats till att vi nu är 10 konsulter som har mycket gemensamt men framförallt är vi alla enigt överens om att vi gillar att arbeta med ekonomi och lön/personal på olika sätt.

Nu har vi beslutat oss för att slå samman våra påsar än mer och driva byrån helt och hållet från Ekonomi Roslagen. Vi kommer därför succesivt att överföra våra kundengagemang till Ekonomi Roslagen.

Vi ser det också som en styrka att vara två personer som kan uppdraget, för att nå bredare kompetens och vara mer flexibla.

Vårt mål är att ha kul med kompetens, kvalité och nöjda kunder i en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.