IMG_3563

Välkommen till Ekonomi Roslagen

Vi är redovisningsbyrån där våra kunder kan känna sig bekväma och få trygghet i sin ekonomi.

Att vara kund hos oss innebär att du kan få ett heltäckande tjänsteutbud inom ekonomi och redovisning. Vi hjälper dig så att du får tiden att räcka till för dina affärer. Vi vill också vara ditt bollplank och kunna ge inspiration för att vilja driva företaget framåt.Vi som konsulter vill utvecklas, bidra med kvalité och kompetens, vara en god ekonomipartner som du kan känna förtroende för samt att vi valt att samarbeta för gemensamma mål.

Aktuellt

Publicerat 28 april 2017

317 000 personer pensionssparar fortfarande

Av en sammanställning Skatteverket gjort framgår att 317 000 personer pensionssparade under förra året, trots att avdragsrätten för sådant sparande slopats för de flesta. Gruppen består till övervägande del av anställda som riskerar att bli dubbelbeskattade i framtiden. Företagsaktuellt nr 3 2017

Läs mer

Publicerat 28 april 2017

Kopia på bouppteckning via ny tjänst

Du som vill beställa en kopia på en bouppteckning kan nu enkelt göra det via Skatteverkets tjänst Beställ kopia på bouppteckning. Du får kopian på bouppteckningen levererad till din e-post. skatteverket.se

Läs mer

Publicerat 28 april 2017

Bluffakturor straffbeläggs

För att komma till rätta med problemen med bluffakturor föreslår regeringen i en proposition att det i brottsbalken förs in en straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Därigenom straffbeläggs att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. Företagsaktuellt nr 3 2017

Läs mer

1 2 3 42