Tjänster för bostadsrättsföreningar

  • Avisering – avgifter, tillägg, mätaravläsningar
  • Bokföring och uppföljning av inbetalningar, påminnelser
  • Leverantörsfakturor via attestflöden i Fortnox
  • Lägenhets- och medlemsförteckning – mäklarbilder
  • Pantsättningshantering
  • Rådgivning och budget
  • Hantering av styrelsearvoden
  • Inlämning till skatteverket. Moms, deklarationer, arvoden, överlåtelser
  • Bokslut och årsredovisning

Kontakta oss för en offert.
Berätta gärna lite om er BRF/samfällighet i rutan för meddelande så återkommer vi inom kort!

Ekonomi Roslagen AB
Danskes Gränd 2
761 30 NORRTÄLJE