Bokslut och årsbokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsår.  Årsbokslutet, som upprättas för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, är inte som en offentlig handling vilket däremot årsredovisningen, som upprättas för aktiebolag är. Eftersom bokslutet är en sammanställning av företagets ekonomiska affärshändelser är det naturligt för oss att vi även hjälper till med detta, även om det rör sig om ett mindre företag som endast behöver upprätta ett förenklat bokslut.

Bokslut

Årsbokslut innehåll

Innehåll och utformning av ett bokslut baseras på företagets verksamhet och affärshändelser. Det är speciella redovisningsprinciper som upprätta ett bokslut enligt K2 eller K3-regelverket, dessa är två skilda normeringar. Men det kan också handla om vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Exempelvis är ett bokslut för enskild firma mindre omfattande än en stor koncerns årsbokslut.

Trots att kravet på hur bokslutet ska göras är olika så är ett årsbokslut alltid uppbyggt på ditt företags bokföring. Det handlar i regel om företagets balansräkning och resultaträkning som presenteras i bokslutet. Bokslutet ska alltid innehålla samtliga affärshändelser som skett under räkenskapsåret. En Redovisningskonsult som sköter företagets bokföring kan enkelt registrera transaktionerna i sitt bokföringsprogram som sedan sammanställs och används som underlag till ett bokslut.

Bokslutsrapport och slopad revisionsplikt

Sedan ett antal år har det blivit slopad revisionsplikt för vissa företag. I redovisningsbranschen brukar vi vara tydliga med att den slopade revisionsplikten inte betyder att du inte behöver ha hjälp med din bokföring. Trots den slopade revisionsplikten är samtliga företag fortfarande enligt lag tvungna att sköta företagets löpande bokföring. Den slopade revisionsplikten ökar dock dina möjligheter att kunna ta rätt hjälp med exempelvis företagets bokföring och redovisning.

Bokslutet blir tillsammans med Bokslutsrapporten ditt kvitto på att företagets redovisning skötts korrekt. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som har kunnat följa Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, i uppdraget. Med en Bokslutsrapport kan du tydligt visa på god kvalitet i redovisningen. På så sätt ökar du ditt företags kreditvärdighet och förtroende hos banker, myndigheter och andra intressenter på marknaden.

Periodbokslut

Det är ganska vanligt att större företag väljer att göra ett periodbokslut. Ett periodbokslut är en presentation som liknar en årsredovisning eller årsbokslut. Periodbokslutet visar en avgränsad del av räkenskapsåret, alltid med start från räkenskapsårets början. Periodbokslut tas fram på samma sätt som ett årsbokslut, skillnaden är att det endast avser en del av räkenskapsåret. Ett smidigt sätt för företagare att hålla kontinuerlig koll på utvecklingen. Det ger många fördelar att vara förberedd och påläst om den egna verksamhetens ekonomi. Periodbokslut kan upprättas och användas som beslutsunderlag inför eventuella nysatsningar.

Årsredovisning och årsbokslut

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags ekonomi för ett räkenskapsår och ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Enligt Bokföringslagen måste du löpande sköta ditt företags bokföring. Hur det ska göras beror på företagets omsättning och vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Antingen görs det genom en årsredovisning för aktiebolag eller genom ett årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

Följande innehåll ska finnas med i en årsredovisning:

  • Förvaltningsberättelse, upprättas för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
  • Resultaträkning, sammanställning av resultatkonto av intäkter och kostnader.
  • Balansräkning, tillgångar och skulder sammanställt från balanskonto.
  • Tilläggsupplysningar, notiser för eventuella förklaringar för balansräkning och resultaträkning.
  • Revisionsberättelse(vissa aktiebolag kan slippa revisionsberättelse men måste följa andra regler)
  • Kassaflödesanalys (gäller endast större aktiebolag), förändringar i likvida medel.

Den sammanställda årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket. Årsredovisningen är ett offentligt dokument och kommer att finnas tillgänglig för andra i anslutning till ditt företags uppgifter.

Följande ska finnas i ett årsbokslut:

  • Resultaträkning – sammanställning av resultatkontot för intäkter och kostnader.
  • Balansräkning – tillgångar och skulder sammanställning av balanskonton.
  • Tilläggsupplysningar – noter för eventuella förklaringar till balansräkning och resultaträkning.

Med hjälp av oss ditt företags årsredovisning eller årsbokslut med hög kvalitet. Du kan tryggt lägga ditt företags ekonomi i våra händer och spara både tid och pengar. När räkenskapsåret är slut har vi skött kundföretagets löpande bokföring, upprättat ett årsbokslut eller en årsredovisning och skickat årsredovisningen till Bolagsverket. Vi hjälper dig!

Bokslut

Läs mer

Rapport om årsredovisningen

Läs mer

Momsrapportering

Läs mer