Bokföra

Analys & rådgivning

Deklaration

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning är guld värt för många företag som söker hjälp med ekonomin. Utöver den löpande bokföringen, redovisningen och ekonomiska rapportering som du får av oss så kan du också få värdefull ekonomisk rådgivning. Vi hjälper dig med många av företagets viktigaste ekonomiska händelser och beslut.

Det kan handla om rådgivning kring en specifik affärssatsning men också rådgivning kring exempelvis ett köp av bil i företaget.

Möjligheten med att ha en rådgivare att bolla idéer och tankar med kring olika ekonomiska satsningar för ditt företag är ovärderligt. Till rådgivningen tillkommer också ekonomisk analys och rapportering som kan underlätta i beslutsfattandet. Exempel på analyser kan vara lönsamhetsanalys där din verksamhets finansiella status och möjligheter granskas.

ledig tjänst

Kundanpassad ekonomisk rådgivning

Om ditt företag har behov av att nå uppsatta ekonomiska mål så kan det istället vara hjälp med ekonomistyrning du behöver. Oavsett vilken typ av ekonomisk rådgivning ditt företag behöver så finns vi till hands!

Vilken typ av ekonomisk rådgivning som du och ditt företag behöver beror mycket på vilket typ av företag du har och vilken verksamhet du bedriver. Ekonomisk rådgivning är alltid kundanpassad för din verksamhets behov. En del företag kan ha stort behov av affärsrådgivning för att utveckla och förverkliga affärsidéer för företaget, en analys kanske inte alltid tillför företaget något i just det skedet. Analysen kan vara en god idé för det företag som söker underlag för olika satsningar eller för att analysera utvecklingen i efterhand. Ekonomiska rådgivningstjänster för alla moment i verksamheten är den bästa hjälpen för ditt företag!

Skatterådgivning

Läs mer

Ombildning av företag

Läs mer

Företagsöverlåtelse

Läs mer

Ekonomistyrning

Läs mer

Starta företag

Läs mer

Kontakta oss om ni behöver rådgivning!

Ekonomi Roslagen AB
Danskes Gränd 2
761 30 NORRTÄLJE