Löneadministration

Löner och lönehantering

Administration för lön

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig så tillkommer ofta även poster som förmåner, semesterersättning och sjuklön. Eftersom lön är en stor post med omfattande regelverk, vilket betyder stort ansvar, så utför vi tjänster där du som företagare behöver hjälp och tycker att det är svårt.

Lotta

Lön – inte bara HR

Många företag saknar en egen löneavdelning. Lönehantering kan däremot bli en post som istället hamnar på företagets HR-specialister eller på företagets personalavdelning. Ofta ser man att lön och HR går hand i hand, även om lön bör vara en helt egen del i verksamheten. Eftersom lön är ett komplext område som kräver en hel del kunskap för att få löneadministrationen att bli rätt och flyta på.

Och visst är personaladministration och lön en viktig del i företagandet. Båda kräver ofta helt olika kompetenser och kunskaper. Lön faller mer in under den ekonomiska delen i företaget då den genererar underlag till bokföringen, lönesumma och förmåner dessutom ska redovisas, samt arbetsgivaravgifter och källskatt. Vad är exempelvis en löneförmån och hur ska den beskattas? Det är frågor som vi som redovisningskonsulter har god kunskap om.

Löneadministration

Läs mer

Personalhantering

Läs mer

Interimskonsult lön

Läs mer

Vill du ha hjälp med att lönehanteringen?

Kontakta oss om löner!

Ekonomi Roslagen AB
Danskes Gränd 2
761 30 NORRTÄLJE