Sälja och köpa företag

Vad är en preliminär inkomstdeklaration?

I en preliminär inkomstdeklaration uppger du din beräknade inkomst under ett beskattningsår. Deklarationen ska också innehålla dina beräknade utgifter och andra uppgifter som kan behövas för att kunna bestämma den preliminära skatten. När du vill ha en ny beräkning av debiterad preliminär F-skatt och särskild A-skatt ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration.

Deklaration

Ska alla lämna in preliminär inkomstdeklaration?

Normalt är det aktuellt för den som bedriver näringsverksamhet i enskild firma, den som är delägare i ett kommanditbolag eller handelsbolag, juridiska personer såsom aktiebolag och handelsbolag.

Du ska lämna en ny preliminär inkomstdeklaration om du har anledning att tro att den slutliga skatten kommer att bli högre än den preliminära. Några gånger per år bör du kontrollera att du betalar rätt preliminärskatt. Du ska varken betala för mycket eller för lite.

Ekonomi Roslagen hjälper dig med deklarationen

Vi hjälper dig med att hålla kolla på att din F-skatt ligger på lagom nivå, och någon gång under året stämmer vi av om det är dags att lämna in en ändring, även detta kan vi göra i e-tjänsten hos Skatteverket som deklarationsombud.

Kontakta oss

Preliminär inkomstdeklaration

Läs mer

Skattedeklaration

Läs mer

Momsdeklaration

Läs mer

Periodisk sammanställning

Läs mer