Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning för varor och tjänster

I den periodiska sammanställningen ska du rapportera värdet av varor som du säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde, när varan transporteras från Sverige till ett annat EU-land och köparen har åberopat sitt VAT nummer.

Värdet av tjänster som du säljer momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare när köparen finns i ett annat land EU-land och ska deklarera och betala moms på inköpet.
Värdet av vidareförsäljning av varor vid så kallad trepartshandel inom EU.

Vi hjälper dig med den periodiska sammanställningen

Detta gör vi gärna för ditt företag, vi använder oss oftast av e-tjänsten, men tycker att det är bra om denna kommer i pappersform till företaget. Eftersom deklarationen ska lämnas före momsrapporten, mellan 20-25:e varje månad eller kvartal, och man bara lämnar uppgift när man haft den typen av försäljning. På så vis får du en påminnelse att detta ska lämnas in.

Preliminär inkomstdeklaration

Läs mer

Skattedeklaration

Läs mer

Momsdeklaration

Läs mer

Periodisk sammanställning

Läs mer