Lotta

Ombildning av företagsform

Under de senaste åren har det varit ett antal företagare som ombildat sina enskilda firmor till aktiebolag. Vi hjälper dig att följa upp vilka faktorer som är viktiga vid dessa funderingar. Hur ser ekonomin ut? Hurdana avtal finns? Hur ser branschen ut?

När du sedan bestämt dig så tar vi fram underlagen som behövs och hjälper till med avregistrering och upplysningar vid övergången till den nya företagsformen som oftast är till aktiebolag.

Det kan även vara så att man i slutet av sitt företagande väljer att ombilda till enskild firma, i så fall fixar vi naturligtvis även det.

Kontakta oss

Skatterådgivning

Läs mer

Ombildning av företag

Läs mer

Företagsöverlåtelse

Läs mer

Ekonomistyrning

Läs mer

Starta företag

Läs mer