Avstämning och kontroller i bokföringen

Att siffrorna blir rätt från början redan i bokföringsmomentet innebär att du slipper lägga tid på att rätta fel i efterhand. Avstämning av bokföringen är en rutin som görs löpande för att kontrollera att alla siffror stämmer. Med hjälp av kontinuerlig avstämning av ditt företags bokföring kan du alltid vara trygg med att företagets ekonomiska rapporter är kvalitetssäkrade.

Ekonomirapporter

Beroende på redovisningsperiod och när vi utfört avstämningar för ditt företag så brukar vi även rapportera hur företaget mår ekonomiskt. Detta görs oftast genom balans- och resultatrapport. Resultatrapporten speglar periodens försäljning, kostnader och resultat. Ofta i förhållande till föregående års period och/eller budget. Balansrapporten är en bild över företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Tillsammans kommer vi överens hur och hur ofta rapportering ska lämnas och om det är några frågetecken så går vi igenom det.

Bokföra

Att bokföra för sällan blir lätt kostsamt

Att i efterhand bokföra ett arbete som löpt över ett helt år är mycket kostsamt, både tidsmässigt och ekonomiskt. Ett lagkrav och en mycket viktig del av företagets löpande bokföring är att samtliga ekonomiska händelser bokförs i direkt anslutning till att de sker. Den som inte löpande arbetar med avstämning och kontroller får oftast en tung arbetsbörda i slutet av året när bokslutet ska lämnas in.

Vikten av att noggrant datera alla transaktioner blir ännu mer tydlig när något inte stämmer i bokföringen. Ju mer detaljer som finns i det som bokförts, desto enklare är det att spåra felet och rätta till det. Vi jobbar löpande med kvalitetssäkring av sitt arbete, vilket ger en trygghet för dig och ditt företag.

 

Kontakta oss

Bokföring

Läs mer

Fakturering

Läs mer

Reskontra

Läs mer

Betalningsuppdrag

Läs mer

Avstämningar, ekonomirapporter

Läs mer