Sälja företag (Företagsöverlåtelse)

Att sälja företag kräver god planering och lång förberedelse för att allt ska genomföras på ett smidigt sätt. Det är ett antal punkter som måste diskuteras och beslutas och bland dessa är redovisning en av de viktigaste. Du behöver också ha en plan för försäljningsprocessen. Eftersom många företag har anställda i verksamheten så är det här en process som måste få ta tid. Vi har erfarenhet av företagsförsäljningar och kan se till att bistå dig med all den hjälp du behöver.

Sälja och köpa företag

Att tänka på vid en företagsförsäljning

Planen vid en företagsförsäljning ser olika ut beroende på den historia som företaget har. Det kan vara ett företag med en lång historik. Med ett företag som har lång historik följer ofta mycket känslor, inte minst hos de anställda. Därför kan det kännas tryggt att sälja företaget till en köpare som har god kunskap om företaget.

Deklaration

Trygg genom hela överlåtelseprocessen

Det är viktigt att du som företagare kan känna dig trygg genom hela försäljningsprocessen. Att sälja företag är ingen enkel sak och därför är det en god idé att anlita oss som vägleder dig genom hela processen. Det är få företagare som säljer ett företag mer än en gång och då är det klokt att ha en erfaren rådgivare till hands, i de fall vi behöver rekommendera dig till andra experter så hjälper vi till med det.

Du får hjälp med:

  • Gå igenom bokföringen och se till att allt stämmer
  • Göra en företagsvärdering
  • Upprätta en företagspresentation
  • Hitta och identifiera köpare
  • Hjälpa till att utvärdera bud
  • Stöd och råd i förhandlingar
  • Planera och genomföra avveckling av företag
  • Göra en företagsbesiktning
  • Upprätta korrekta avtal
Kontakta oss

Skatterådgivning

Läs mer

Ombildning av företag

Läs mer

Företagsöverlåtelse

Läs mer

Ekonomistyrning

Läs mer

Starta företag

Läs mer