Hantering av reskontra

Vid hantering och avstämning av en reskontra finns det rutiner för hur en kund eller leverantör ska läggas upp. Det är viktigt för att avstämningarna vid en balansräkning ska stämma. Utöver det så blir det också enklare att få en överblick över sitt kund- och leverantörsregister. För att din löpande bokföring ska vara lätt att stämma av är det viktigt att allt stämmer. Att din bokföring stämmer överens med den reskontra som du håller är viktigt för att slippa differenser.

Vad är en kundreskontra?

För företag som har många kunder så kan en reskontra underlätta för att kunna få en överblick av alla kunders transaktioner. Kunden får då ett konto eller en sida i bokföringen där all information finns för kundfakturor och påminnelser. Det är också där man kan finna kontaktuppgifter till kunden och dylikt.

En kundreskontra är ett bra verktyg för att kunna se aktuella fakturor som har blivit betalda eller som är obetalda. Det är smidigt att sätta upp en reskontra om man vill ha uppsikt över alla sina kunder och kundfordringar

Interimkonsult lön

Vad är en leverantörsreskontra?

En leverantörreskontra fungerar på samma sätt som en kundreskontra men listar all information om leverantören istället för kunden. Här kan du se alla inkomna fakturor och få en bra överblick av den totala kostnaden och de aktuella leverantörsskulderna. Du kan bland annat se vilka som har blivit betalda samt framtida betalningstransaktioner. Information om kommande betalningar är viktig input för företagets likviditetsplanering.

Vill du ha hjälp? Hör av dig så löser vi reskontrahanteringen.

Kontakta oss

Bokföring

Läs mer

Fakturering

Läs mer

Reskontra

Läs mer

Betalningsuppdrag

Läs mer

Avstämningar, ekonomirapporter

Läs mer