Bokföring & lön

Ekonomi Roslagen är redovisningsbyrån som erbjuder tjänster inom ekonomihantering. Vi brinner för hög kvalité och effektiv hantering utifrån våra uppdragsgivares behov.

Beroende på vilken typ av lösning som behövs så kan vi hjälpa till med olika tjänster:

  • löpande registrering
  • scanninglösningar
  • betalningsuppdrag
  • kundfakturering
  • lönebearbetning
  • personalfrågor

Uppdragen utförs antingen på vårt kontor eller hos kunden. Tillsammans kommer vi överens om vem som utför vad och hur. Vi jobbar därför med olika programvaror, stationär och webbaserat.

Välkommen att träffa oss för att prata om vad vi kan stå till tjänst med!